• Trang chủ
  • Trường đại học đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học đầu tiên của việt nam

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.29): Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) – Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

25-07-2022

(kyluc-top) – Quốc Tử Giám được coi là trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam, là di tích lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, nơi chứa đựng những giá trị tinh hoa văn hóa, giáo dục của những giai đoạn lịch sử phong kiến và lưu giữ những giá trị truyền thống của đất Việt.