• Trang chủ
  • Trường đại học giao thông vận tải tp.hcm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học giao thông vận tải tp.hcm

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 34 năm ngày thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (18/05/1988 - 18/05/2022)

18-05-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Ngày 18/05/1988, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện đã ra quyết định số 1252/TCCB-LĐ thành lập “Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh” và sau đó chuyển đổi thành “Trung tâm đại học Hàng hải phía Nam”