• Trang chủ
  • Trường đại học mở hà nội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học mở hà nội
0_nien-lich_wowtime_vien-dai-hoc-mo-ha-noi.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 -03/11/2021)

02-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Tiền thân của Trường Đại học Mở Hà Nội là Viện Đại học Mở Hà Nội trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng 1 (một đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 535/TTg

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ