• Trang chủ
  • Trường đại học đầu tiên ở đông dương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học đầu tiên ở đông dương

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.356) Đại học FPT (Việt Nam): Trường đại học đầu tiên ở Đông Dương đưa lái xe ôtô vào chương trình đào tạo

14-03-2023

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Bắt đầu từ năm 2014, Đại học FPT (FU) sẽ chính thức tổ chức đào tạo lái xe ô tô cho sinh viên.