• Trang chủ
  • Trường đại học có số sinh viên theo học nhiều nhất đông nam á - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường đại học có số sinh viên theo học nhiều nhất đông nam á

(Best Asean) Đại học Ramkhamhaeng (Thái Lan): Trường đại học có số sinh viên theo học nhiều nhất Đông Nam Á

04-06-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Đại học Ramkhamhaeng (RU) là trường đại học công lập lớn nhất Thái Lan.