• Trang chủ
  • Trường cao đẳng nghề người công giáo việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trường cao đẳng nghề người công giáo việt nam
0_cvmj3m8.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.328] Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc (Đồng Nai): Trường cao đẳng Công giáo đầu tiên tại Việt Nam

07-01-2020

(Kỷ lục - VietKings) Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tiền thân là Trường Trung cấp nghề Hòa Bình do Giáo phận Xuân Lộc thành lập, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc bắt đầu đi vào hoạt động năm 2011. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai, mô hình trường dạy nghề của người Công giáo là mô hình mới được áp dụng tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ