• Trang chủ
  • Trưởng đơn vị điều phối và ghép các bộ phận cơ thể người - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trưởng đơn vị điều phối và ghép các bộ phận cơ thể người

Nữ bác sĩ miệt mài “đi xin sự sống từ cái chết”

09-03-2018

Gần 20 năm thầm lặng vận động những bệnh nhân chết não hiến tạng để cứu người còn sống, nữ bác sĩ nhỏ nhắn Dư Thị Ngọc Thu vẫn hàng ngày miệt mài gặp từng người bệnh, từng người nhà bệnh nhân để thuyết phục hiến tạng.