• Trang chủ
  • Trade expo indonesia - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trade expo indonesia
0_tradexpo_logo.png

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.44: Trade Expo Indonesia: Hội chợ thương mại, du lịch và đầu tư lớn nhất ở Indonesia

13-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Triển lãm Thương mại Indonesia (TEI) là hội chợ thương mại được tổ chức vào tháng 10 hàng năm tại Indonesia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ