• Trang chủ
  • Trang thư viện sách điện tử lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trang thư viện sách điện tử lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.451] - Z-Library (Anh): Trang thư viện sách điện tử lớn nhất thế giới

27-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Theo ước tính, tính đến tháng 4 năm 2021, Z-lib có khoảng 24 danh mục với 80.759.561 bài báo và 6.754.720 cuốn sách được cung cấp miễn phí cho công chúng.