• Trang chủ
  • Trang thiết bị y tế - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trang thiết bị y tế
0_CTY-CP-Armephaco.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 25 năm ngày thành lập Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội (17/04/1996 – 17/04/2021)

16-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1996.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ