• Trang chủ
  • Trang trại điện gió lớn nhất đông nam á - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trang trại điện gió lớn nhất đông nam á

[INDOCHINAKINGS] Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.375 ) Monsoon Wind Power Project (Lào): Trang trại điện gió lớn nhất Đông Dương

23-02-2024

(kyluc.vn - indochinakings.org) Dự án Điện Gió Monsoon là một dự án điện gió quy mô lớn với công suất 600MW, được xây dựng tại các tỉnh Sekong và Attapeu ở phía Nam Lào. Đây là dự án điện gió đầu tiên và lớn nhất tại Lào, cũng như là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên có tính chất xuyên biên giới tại khu vực ASEAN.