• Trang chủ
  • Trang trại tôm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trang trại tôm

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1380 - Florida Organic Aquaculture (Florida) : Cơ sở chế biến tôm theo quá trình khép kín lớn nhất tại Hoa Kỳ

07-03-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Florida Organic Aquaculture là cơ sở sản xuất tôm theo quá trình khép kín lớn nhất của đất nước ở Quận Indian River. Công ty cho biết tôm của họ được vận chuyển tươi, không bao giờ đông lạnh. Khoảng 90% lượng tôm tiêu thụ ở Hoa Kỳ được nuôi ở nước ngoài, tất cả đều được đông lạnh. Cơ sở rộng 4,13 mẫu Anh, có kích thước bằng 3 1/2 sân bóng đá, cũng sản xuất hàu và salicornia, một loại cây ăn được mọc hoang trong đầm lầy muối.