• Trang chủ
  • Tranh đắt nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tranh đắt nhất thế giới

10 bức tranh đắt nhất thế giới

15-03-2022

"Salvator Mundi" đứng đầu với giá 450,3 triệu USD, còn tranh trừu tượng "Interchange" của Kooning xếp thứ hai với 300 triệu USD.