• Trang chủ
  • Transnet freight rail - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Transnet freight rail

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.140] - Transnet Freight Rail (Nam Phi): Công ty vận hành tàu lửa chở hàng dài nhất thế giới

25-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Transnet Freight Rail, Nam Phi là công ty vận hành tàu lửa chở hàng dài nhất thế giới với chiều dài 4 km cùng 375 toa tàu.