• Trang chủ
  • Trao bằng kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trao bằng kỷ lục

Mô hình máy bay bằng vàng của VietJet Air chính thức xác lập Kỷ lục Thế giới

07-03-2017

(Kỷ lục - VietKings) Sáng ngày 07/3, được sự ủy quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, Lãnh đạo TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tham dự buổi lễ và trao bằng xác lập Kỷ lục Thế giới đến VietJet Air với Mô hình máy bay bằng vàng nặng 1142,89 grs.