• Trang chủ
  • Triển lãm online - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Triển lãm online
0_tao-vang-tien-phong-trong-cong-cuoc-chuyen-doi-so.jpg

Tập đoàn Táo Vàng Tiên Phong Trong Công Cuộc Chuyển Đổi Số Bắt Nhịp Xu Hướng Thị Trường Hiện Đại

08-10-2021

(kyluc.vn) Trước đây, Táo Vàng hoạt động với hình thức offline với chuỗi các sự kiện cùng những khóa học trực tiếp liên tục được tổ chức. Nhưng từ khi đại dịch bùng phát thì mô hình kinh doanh chuyển sang trực tuyến và thu hút số lượng học viên tăng lên gấp 3 lần.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ