• Trang chủ
  • Triển lãm thương mại - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Triển lãm thương mại
0_Pack-Expo.jpg

(Uskings) Top 100 sự kiện thường niên lớn nhất Hoa Kỳ - P78 - Pack Expo (Las Vegas) : Nơi diễn ra những sự đổi mới trong ngành đống gói bao bì

14-08-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Pack Expo Las Vegas là một nền tảng để tương tác trong ngành đóng gói bao bì, tìm hiểu những cải tiến mới nhất và tìm giải pháp trực tiếp từ các chuyên gia tại sự kiện đóng gói và chế biến toàn diện nhất. Tìm các giải pháp được nhắm mục tiêu cho dược phẩm, thiết bị y tế, và sinh học. Đó là phạm vi rộng nhất của các thiết bị và giải pháp công nghệ cho khoa học đời sống.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ