• Trang chủ
  • Triển lãm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Triển lãm

Cộng đồng ngư dân tại Kampot tổ chức triển lãm đa dạng sinh học

28-11-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Cộng đồng ngư dân Trapeang Ropov đã tổ chức “Triển lãm đáy biển” đầu tiên vào ngày 23 tháng 11 tại xã Prek Tnort, thị trấn Bokor, tỉnh Kampot để giới thiệu sự đa dạng sinh học mà cộng đồng của họ đã giúp bảo vệ thông qua các nỗ lực bảo tồn.

Trang 1 của 16 trang (158 bài)12345...>Cuối