• Trang chủ
  • Triển lãm b2b - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Triển lãm b2b
0_bus-world-dna.jpg

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.740. Busworld Southeast Asia (Indonesia) : Triển lãm B2B đầu tiên tại Đông Nam Á tập trung hoàn toàn vào ngành xe buýt và xe khách

10-01-2022

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Busworld Đông Nam Á là triển lãm B2B duy nhất trong khu vực tập trung hoàn toàn vào ngành xe buýt và xe khách.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ