• Trang chủ
  • Trung tâm phật giáo đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trung tâm phật giáo đầu tiên của việt nam

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.17) Chùa Dâu (Bắc Ninh) - Trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam

14-12-2021

Chùa Dâu ở Bắc Ninh là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - bốn vị nữ thần tương ứng với các hiện tượng mây, gió, sấm, chớp.