• Trang chủ
  • Trung tâm phật giáo đầu tiên tại việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trung tâm phật giáo đầu tiên tại việt nam

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.27) Chùa Dâu- nghìn năm lịch sử của trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam (226- 2022)

08-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Chùa Dâu còn có tên là chùa Cả, Cổ Châu tự, Diên Ứng tự, Pháp Vân tự. Chùa Dâu tọa lạc tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành. Chùa Dâu là công trình văn hóa tín ngưỡng có giá trị lịch sử về văn hóa hết sức lớn lao và sâu sắc, bao gồm giá trị lịch sử văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng và kiến trúc nghệ thuật.