• Trang chủ
  • Tun tức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tun tức

New York trao quyền bầu cử tại địa phương cho những người không phải công dân Mỹ

13-12-2021

(kyluc.vn - uskings.us) Thành phố New York hôm thứ Năm (09/10) đã trở thành đô thị lớn nhất ở Mỹ cho phép những người không phải công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương