• Trang chủ
  • Turkana - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Turkana

(VIỆN KỶ LỤC CHÂU PHI - AFRI) Hành trình quảng bá kỷ lục Châu Phi (P.28) Turkana Wind Power Station (Kenya): Trang trại điện gió lớn nhất Châu Phi

20-03-2024

(kyluc.vn-worldkings.org) Với công suất 310 MW, Turkana Wind Power Station là trang trại gió lớn nhất ở Châu Phi.