• Trang chủ
  • Tuyệt vọng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tuyệt vọng

Quà tặng cuộc sống: Câu chuyện số 9 - Đừng bao giờ tuyệt vọng

24-05-2016

Câu chuyện Nick Vujicic - từ tuyệt vọng đến ý nghĩa cuộc đời