• Trang chủ
  • Unicorn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Unicorn
0_Stripe_headquarters_-San_Francisco-2019-2.jpg

Top 50 công ty kỳ lân lớn nhất trên thế giới (P.3) Stripe (Hoa Kỳ): Gã khổng lồ của ngành tài chính thế giới

12-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Stripe hiện được định giá 95 tỷ USD, trở thành công ty tư nhân có giá trị nhất ở Thung lũng Silicon.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ