• Trang chủ
  • Unimation - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Unimation

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.276) Unimation (Hoa Kỳ): Công ty chế tạo robot đầu tiên trên thế giới

05-04-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Devol, người sáng lập Unimation, đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cánh tay robot công nghiệp vào năm 1954; Bằng sáng chế Hoa Kỳ 2.988.237 được cấp vào năm 1961. Vào ngày 05 tháng 04 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Unimation là “Công ty chế tạo robot đầu tiên trên thế giới”.