• Trang chủ
  • United rentals - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > United rentals

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1209 - United Rentals, Inc. (Connecticut) : Công ty cho thuê thiết bị công nghiệp và xây dựng lớn nhất tại Hoa Kỳ

10-08-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Là công ty cho thuê thiết bị lớn nhất Bắc Mỹ, với hơn 880 cửa hàng ở Hoa Kỳ và Canada, United Rentals, Inc. phục vụ các công ty xây dựng và công nghiệp, tiện ích, thành phố, chủ sở hữu nhà và cộng đồng, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vượt qua sự mong đợi. Đây cũng là đội giải quyết vấn đề lớn nhất, với các giải pháp đặc biệt tốt nhất trong lớp, đào tạo an toàn và hỗ trợ 24/7 để tạo sức mạnh cho sự thành công của bạn.