• Trang chủ
  • University museum and art gallery - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > University museum and art gallery

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.401] - University Museum and Art Gallery (Hong Kong): Bảo tàng có bộ sưu tập thánh giá Nestorian triều đại nhà Nguyên lớn nhất thế giới

20-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) UMAG lưu giữ một bộ sưu tập cổ vật Trung Quốc, đặc biệt là đồ đồng, đồ gốm, tranh, đồ nội thất và sơn mài đã được xây dựng trong 60 năm qua thông qua việc mua lại và quyên góp. Các tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ đương đại.