• Trang chủ
  • Vì sức khỏe cộng đồng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vì sức khỏe cộng đồng

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.6) Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh- 131 năm xây dựng và cống hiến cho sự nghiệp khoa học, vì sức khỏe cộng đồng (1891- 2022)

12-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES) Viện Pasteur Sài Gòn, tiền thân của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1891, theo ý tưởng của nhà khoa học Louis Pasteur. Đến nay, Viện đã có hơn một thế kỷ xây dựng và đóng góp cho công cuộc nghiên cứu khoa học vì sức khỏe của cộng đồng.