• Trang chủ
  • Vòm đá tự nhiên dài nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vòm đá tự nhiên dài nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.596] Xianren Bridge (Trung Quốc): Vòm đá tự nhiên dài nhất thế giới

03-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Một cuộc thám hiểm vào tháng 10 năm 2010 của Hiệp hội cầu và vòm tự nhiên lần đầu tiên đo nhịp của vòm đá này và xác định nó dài 121,9 ± 4,6 m (400 ± 15 ft).