• Trang chủ
  • Vùng đô thị lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vùng đô thị lớn nhất thế giới
0_PRD.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.599] Pearl River Delta (Trung Quốc): Vùng đô thị lớn nhất thế giới

04-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Chín thành phố lớn nhất của PRD có tổng dân số là 57,15 triệu người vào cuối năm 2013, chiếm 53,69% dân số toàn tỉnh. Theo Nhóm Ngân hàng Thế giới, PRD đã trở thành khu đô thị lớn nhất thế giới cả về quy mô và dân số.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ