• Trang chủ
  • Vùng biển nông nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vùng biển nông nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.720] Sea of Azov (Đông Âu): Vùng biển nông nhất thế giới

01-10-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Sea of Azov hay biển Azov là biển nông nhất trên thế giới, với độ sâu dao động từ 0,9 đến 14 mét.