• Trang chủ
  • Vùng dầu sa thạch lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vùng dầu sa thạch lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.593] Burgan field (Kuwait): Vùng dầu sa thạch lớn nhất thế giới

30-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Greater Burgan, một khu vực rộng hơn xung quanh Burgan, là mỏ dầu sa thạch lớn nhất thế giới với tổng diện tích bề mặt khoảng 1000 km2. Nó bao gồm ba tiểu vùng khai thác: Burgan (500 km2), Magwa (180 km2) và Ahmadi (140 km2).