• Trang chủ
  • Vùng phân cấp hành chính lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vùng phân cấp hành chính lớn nhất thế giới
62815_1280px-Map_of_Russia_-_Sakha_-Yakutia-Crimea_dis.png

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.747] Cộng hòa Sakha (Viễn đông Nga): Vùng phân cấp hành chính lớn nhất thế giới

10-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Sakha là vùng phân cấp hành chính lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 3.083.523 km vuông.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ