• Trang chủ
  • Văn hóa lâu đời - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Văn hóa lâu đời

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.60) Cung Văn hóa Lao Động (TP.HCM) - Nhà văn hóa lâu đời nhất Việt Nam

06-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Với 132 năm hình thành và phát triển, Cung Văn hóa Lao Động là Nhà văn hóa lâu đời nhất Việt Nam.