• Trang chủ
  • Vĩ nhân - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vĩ nhân

(Uskings) Top những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ - P5 - Benjamin Franklin (Massachusetts) : Bậc vĩ nhân đa tài của nước Mỹ

22-03-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Benjamin Franklin (17 tháng 1 năm 1706 - 17 tháng 4 năm 1790) là một thành viên trong nhóm lập quốc của Hoa Kỳ. Ông cũng là một chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu.