• Trang chủ
  • Vũ khắc nhượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vũ khắc nhượng

Cuốn hồi ký cuộc đời được viết 6.600 câu thơ Lục bát của một Đại tá Quân đội xác lập Kỷ lục

05-11-2016

(Kyluc.vn) Nhà thơ Vũ Khắc Nhượng sinh năm 1944, tại Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình. Ông là Đại tá quân đội, Giảng viên chính của Học viện KTQS.