• Trang chủ
  • Vườn hoa hồng lớn nhất và mô hình chú heo bằng hoa hồng lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vườn hoa hồng lớn nhất và mô hình chú heo bằng hoa hồng lớn nhất

Hanoi Paragon Resort đón nhận 3 Kỷ lục Việt Nam

05-03-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Ngày 03/3/2019, Hanoi Paragon Resort thuộc Công ty Cổ phần Miền đất Vua chính thức được Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 3 Kỷ lục: Khu du lịch có nhiều nhà sàn nhất, Vườn hoa hồng lớn nhất và Mô hình chú heo bằng hoa hồng lớn nhất.