• Trang chủ
  • Vượt lên chính mình - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vượt lên chính mình
0_1312n.jpg

Top Trò chơi truyền hình – P.16 – Vượt lên chính mình (Thái Lan): Ý nghĩa và nhân văn với trò chơi xóa nợ và cấp vốn làm ăn cho người nghèo

14-12-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong vòng 1 phút 30 giây. Nếu vượt qua thử thách, thì gia đình sẽ nhận được 2 bảng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ!

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ