• Trang chủ
  • Vật liệu chưa nổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vật liệu chưa nổ

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.189) - Quality of life Association (Lào) : Tổ chức xã hội đầu tiên tại Đông Dương hỗ trợ điều trị và tái hòa nhập cho nạn nhân của bom mìn

02-08-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Năm 2011, QLA trở thành tổ chức xã hội dân sự Lào đầu tiên ở Đông Dương hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân của vật liệu chưa nổ (UXO), người khuyết tật (NKT), thành viên gia đình hoặc người chăm sóc và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bom mìn.