• Trang chủ
  • Vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của việt nam

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.12): VINASAT-1 – Vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam

15-07-2022

(kyluc–top) – Đúng 5h17 phút ngày 19/4/2008 (giờ địa phương) từ Kourou (French Guiana), vệ tinh thương mại đầu tiên của Việt Nam Vinasat-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Đây là sự kiện lịch sử của ngành viễn thông, đánh dấu việc Việt Nam có chủ quyền trên quỹ đạo không gian.