• Trang chủ
  • Viên kim cương pink legacy - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viên kim cương pink legacy

Kim cương hồng quý hiếm lập kỷ lục đấu giá 50 triệu USD

14-11-2018

Viên kim cương Pink Legacy được mua lại chỉ 5 phút sau khi đưa ra đấu giá tại Thụy Sĩ.