• Trang chủ
  • Viêng chăn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viêng chăn

Dự án đường sắt Lào-Việt mới được triển khai

04-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Chính phủ Lào đã đưa ra một nghiên cứu khả thi cho một dự án đường sắt nối Thủ đô Vientiane với Thakhek thuộc tỉnh Khammouane.