• Trang chủ
  • Viết tên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viết tên

Những truyền thống và phong tục kỳ lạ trên thế giới - Số 11: Không dùng mực đỏ để viết tên người tại Trung Quốc, Hàn Quốc

24-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Trong tất cả các màu có sẵn, có một màu mà bạn hoàn toàn nên tránh khi viết tên của ai đó ở Hàn Quốc, màu đỏ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở những người thế hệ cũ và có nhiều câu chuyện huyễn hoặc xung quanh vấn đề này.