• Trang chủ
  • Viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 69 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2022)

02-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiền thân là Ban nghiên cứu Lịch sử - Địa lý – Văn học được thành lập ngày 02/12/2022. Hơn nửa thế kỷ từ khi thành lập đến nay, Viện đã có bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà nói chung, sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn nói riêng.