• Trang chủ
  • Viện huyết học – truyền máu trung ươn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện huyết học – truyền máu trung ươn

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 38 năm ngày thành lập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (31/12/1984 – 31/12/2022)

31-12-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thành lập vào ngày 31/12/1984 với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu, thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Sự ra đời của Viện Huyết học và Truyền máu đánh dấu bước trưởng thành không ngừng của đội ngũ cán bộ chuyên khoa và khẳng định nhu cầu tất yếu phải phát triển chuyên khoa Huyết học – Truyền máu để đáp ứng cho công tác cấp cứu và điều trị.