• Trang chủ
  • Viện huyết học và truyền máu tw - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện huyết học và truyền máu tw

VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 36 năm ngày thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (31/12/1984 – 31/12/2020)

31-12-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ra đời vào ngày 31/12/1984 với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu, thuộc Bệnh viện Bạch Mai, do GS. Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng, là tiền đề để phát triển hoạt động của Viện nói riêng và chuyên khoa Huyết học - Truyền máu nói chung.