• Trang chủ
  • Viện kỷ lục châu á - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện kỷ lục châu á
0_512a.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Á (P.37) - Đề Xuất Kỷ Lục - Tibetan Plateau (Trung Quốc): Cao nguyên lớn nhất và cao nhất thế giới

05-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tibetan Plateau (cao nguyên Thanh Tạng) ở Trung Quốc là cao nguyên lớn nhất và cao nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 57 của 57 trang (564 bài)Đầu<...5657
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ