• Trang chủ
  • Viện kỷ lục châu mỹ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện kỷ lục châu mỹ
0_World-Ag-Expo762021a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.417] - World Ag Expo (Mỹ): Triển lãm nông nghiệp ngoài trời hàng năm lớn nhất thế giới

07-06-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Triển lãm đầu tiên đã có 157 nhà triển lãm tham gia tại Tulare County Fairgrounds. Với 28.000 lượt khách. Năm thứ hai, số lượng nhiều hơn gấp đôi, thiết lập mức tăng trưởng đáng kể. Năm 1972, những nhà sản xuất nước ngoài đầu tiên đã đến Tulare và triển lãm ngày càng mở rộng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 8 của 48 trang (474 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ