• Trang chủ
  • Viện sĩ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Viện sĩ
0_su-thi-hoa-lu-thi-tap-duoc-trao-ky-luc-doc-ban-the.jpg

Sử thi Hoa Lư Thi Tập của Giáo sư,Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Tác phẩm đạt giá trị Kỷ lục Độc bản thế giới

23-10-2018

(WORLDKINGS - VIETKINGS) "Hoa Lư thi tập" là một tác phẩm văn học nghệ thuật do Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận sáng tác, lấy cảm hứng từ Cố đô Hoa Lư 1000 năm lịch sử – Kinh đô đầu tiên trong nền văn minh Đại Việt.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ